Atlantis
Céline Louis Ferdinand Doležal Miloš Duteurtre Benoit Grass Günter Hilský Martin Kabeš Petr Kareninová Anna Kundera Ludvík Kundera Milan Pound Ezra Rotrekl Zdeněk Švanda Pavel Trefulka Jan Urbánek Zdeněk Vaculík Ludvík
 
vyhledávání
 


Zdeněk Rotrekl
(1. 10. 1920 — 9. 6. 2013)1. října 2020 si připomínáme nedožité 100. narozeniny básníka, prozaika, esejisty, publicisty, literárního historika, autora televizních a rozhlasových scénářů Zdeňka Rotrekla

Poslechněte si, jak Zdeněk Rotrekl přednesl v říjnu 2009 při příležitosti udělení Státní ceny své básně Lopata, Národ děkuje a Někdy se mne ptají...

Poslechněte si v archivu ČRo Vltava pořady
Vlast žalář národ doživotí. Verše a reflexe básníka Zdeňka Rotrekla, vězně komunistických kriminálů z roku 2017, který připravil Miloš Doležal

Popis pohřbívání mýdla a kostní moučky, rozhlasovou báseň natočenou roku 1992

Ve čtvrtek 1. 10. ve 23.25 na ČT art GEN Zdeněk Rotrekl pohledem Břetislava Rychlíka

V sobotu 10. 10. v 8.40 vysílá ČRo Vltava esej Zdeňka Rotrekla Přemítání, účinkuje Jan Vlasák, režie Aleš Vrzák (2010)

V sobotu 10. 10. od 17 hodin připomene Zdeňka Rotrekla ČRo Brno v pořadu Zelný rynk delším textem Zdeňka Grmolce


Rotrekl Zdeněk
Zdeněk Rotrekl (1. 10. 1920 — 9. 6. 2013)
Básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik, autor televizních a rozhlasových scénářů. Narodil se 1. října 1920 v Brně. Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. V letech 1945–1948 byl činný jako funkcionář Syndikátu českých spisovatelů, 1946–1948 člen výboru oblastního Svazu vysokoškolského studentstva, úzce spolupracoval s okruhem kolem revue Akord. Po únoru 1948 byl vyloučen ze všech organizací. Dne 14. dubna 1949 byl zatčen, 17. listopadu 1949 ve vykonstruovaném procesu s vysokoškolskými funkcionáři navrhl prokurátor trest smrti, rozsudek soudu zněl doživotí. Ve vězení strávil Zdeněk Rotrekl třináct let (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz). Byl propuštěn na amnestii, 10. května 1962, s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů. Roku 1968 byl občansky rehabilitován, promoval na Univerzitě J. E. Purkyně prací Pojetí a smysl státu u sv. Augustina a Platóna, stal se zakládajícím členem výboru sdružení politických vězňů K 231. Od června 1968 byl kulturním redaktorem čtrnáctideníku Obroda, až do jeho násilného zastavení v prosinci 1969. Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Na jaře 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord. Po listopadu 1989 opět aktivně vstoupil do veřejného života. Je nositelem mnoha cen a vyznamenání, mj. Řádu T. G. Masaryka za "vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva" (1995), Ceny Karla Havlíčka Borovského (1999), Ceny Jaroslava Seiferta (2001) a Státní ceny za literaturu (2009). V roce 2000 začal připravovat pro nakladatelství Atlantis své Spisy. Rozvrhl je do šesti svazků; zatím vyšly čtyři.
Zdeněk Rotrekl zemřel v neděli 9. června 2013.

Photo © Dagmar Hochová

V roce 1991 natočila Československá televize Praha půlhodinový medailon Básník Zdeněk Rotrekl, scénář Eva Štolbová, režie Jiří Ptáček

V roce 2002 natočil Český rozhlas Brno patnáctidílnou četbu na pokračování z románu Světlo přichází potmě, v režii Petra Dufka účinkoval Igor Bareš

V roce 2002 natočila Česká televize GEN, scénář a režie Břetislav Rychlík

V roce 2005, k autorovým 85. narozeninám, natočili Petr Baran a Petr Francán film Nezděné město, básník Zdeněk Rotrekl

V roce 2006 natočil Český rozhlas 3 – Vltava třídílné Osudy

21. ledna 2007 vedl Petr Placák rozhovor se Zdeňkem Rotreklem pro časopis Babylon

1. července 2007 vysílala Česká televize v rámci cyklu Česko jedna báseň díl se Zdeňkem Rotreklem

V roce 2009 byl Zdeněk Rotrekl vyznamenán Státní cenou za literaturu „za dosavadní literární tvorbu“ — podívejte se na záznam České televize

22. listopadu 2009 odvysílal Český rozhlas 7 – Radio Praha rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

16. ledna 2010 otiskla Mladá fronta Dnes rozhovor Alice Horáčkové se Zdeňkem Rotreklem Hrozí nám zánik osobností

3. října 2010 vysílal Český rozhlas 3 – Vltava v pořadu Schůzky s literaturou ukázky z rozepsaného rukopisu pamětí s názvem Hnízda ze stromu, který odchází,
ukázky otiskl také časopis Host č. 8/2010 a Host č. 2/2017.

15. června 2013 vysílalo Radio Proglas komponovaný vzpomínkový pořad In memoriam Zdeněk Rotrekl, můžete si ho poslechnout online

14. července 2013 vysílal Český rozhlas Radiožurnál Doteky víry, věnované také ohlédnutí za tragickým a hrdinským životem Zdeňka Rotrekla, můžete si je poslechnout online

3. října 2013 vysílal Český rozhlas Plus pořad Portréty s názvem Zdeněk Rotrekl: „Básník proti ráji pozemských hovad“. Připravili Eduard Burget a David Hertl. Pořad je k poslechu online

V revue Paměť a dějiny 2013/03 vyšla velká studie Petra Placáka „Odvrhnout magickou moc bůžků. Zdeněk Rotrekl, Brno 1920–2013"

27. února 2015 byl Zdeněk Rotrekl vyznamenán in memoriam titulem Rytíř české kultury

Místa v Brně, k nimž se vztahují básně Zdeňka Rotrekla, mapuje Brno poetické

Bývalá káznice v Brně na Cejlu, kde byl mj. vězněn Zdeněk Rotrekl, byla zpřístupněna k prohlídkám 

Basic Czech

Basic Czech
Poezie

Ediční řada: Poezie
88 s., brožovaná bez přebalu

Básnická sbírka z let 1978–1979 Basic Czech.

Doporučená cena 92 Kč  -15%   78 Kč    OBJEDNAT
 

Nezděné město

Nezděné město
[Spisy 1]

Ediční řada: Spisy Z. R.
752 s., vázaná s přebalem

Do Spisů 1, nazvaných podle jedné ze sbírek Nezděné město, uspořádal autor do deseti oddílů celou svou dosavadní básnickou tvorbu z let 1940–2000.

462 Kč    OBJEDNAT
 

Nezděné město, Světlo přichází potmě, Podezřelá krajina...

Čtyři svazky Spisů Zdeňka Rotrekla, ušetříte 346 Kč

Nezděné město, Světlo přichází potmě, Podezřelá krajina...

Ediční řada: Spisy Z. R.
4 svazky, vázané s přebalem

Nezděné město [Spisy 1], Světlo přichází potmě [Spisy 2], Podezřelá krajina s anděly [Spisy 3], Skryté tváře [Spisy 5].

Doporučená cena 1 386 Kč  -25%   1 040 Kč    OBJEDNAT
 

Podezřelá krajina s anděly

Podezřelá krajina s anděly
[Spisy 3]

Ediční řada: Spisy Z. R.
312 s., vázaná s přebalem

Třetí svazek Spisů představuje Zdeňka Rotrekla jako prozaika a dramatika.

Doporučená cena 294 Kč  -15%   250 Kč    OBJEDNAT
 

Skryté tváře

Skryté tváře
[Spisy 5]

Ediční řada: Spisy Z. R.
536 s., vázaná s přebalem

Do Spisů 5 uspořádal Zdeněk Rotrekl svou dosavadní tvorbu literárněhistorickou a esejistickou.

Doporučená cena 378 Kč  -15%   321 Kč    OBJEDNAT
 

Sněhem zaváté vinobraní

Sněhem zaváté vinobraní
Výbor z poezie 1940–1989

320 s., vázaná s přebalem

Výbor z básnického díla — po více než čtyřiceti letech první kniha, která Zdeňku Rotreklovi oficiálně vyšla ve vlasti.

Doporučená cena 193 Kč  -15%   164 Kč    OBJEDNAT
 

Světlo přichází potmě

Světlo přichází potmě
[Spisy 2]

Ediční řada: Spisy Z. R.
272 s., vázaná s přebalem

Román Světlo přichází potmě, sugestivní obraz jedinečného lidského osudu, který byl zasažen všemi tragickými událostmi posledních šedesáti let českých dějin.

Doporučená cena 252 Kč  -15%   214 Kč    OBJEDNAT
 

2. září 2020
vyšla v českém překladu
Anny Kareninové
Slavnost bezvýznamnosti,
poslední román
Milana Kundery
napsaný francouzsky

Slavnost bezvýznamnosti
Obchod